Wednesday, November 27, 2019

пети дан

Сарадња, колаборација и практична примена садржаја представљених претходна два дана обележили су данашњи дан. Данас нисмо били заједно: пројектна настава и руковођење школом имали су преподневне радионице док је употреба информационо-комуникационих технологија у настави  била  у послеподневној смени. Сарађујући међусобно писани су пројекти, како везани за Еразмус пројекте, тако и они везани за свакодневне наставне активности. Пројекти су се односили на реалне школске ситуације и решавање проблема са којима се свакодневно сусрећемо. Друга група је правила алате који у настави могу да се користе за представљање новог градива, евалуацију и систематизацију наученог. Акценат је био на савременим наставним методама као што је изврнута учионица, електронска учионица и коришћњење веб алата у настави. Са неким платформама, попут Mysipmpleshow, Thinklink, Canva и Genial, смо се први пут упознали и тек треба да истражимо њихове пуне могућности. Многе од ових, за нас иновативних метода, ће бити веома погодне за употребу и засигурно ће унапредити квалитет наставе у нашој школи.

No comments:

Post a Comment